• +48 887 503 035
  • Szkolna 11, 05-077 Zakręt
  • wilis@vp.pl

O drużynie

REGULAMIN ROZGRYWEK

1. WSTĘP

 

1.1. W Wiązowskiej Lidze Siódemek Piłkarskich (WLS) grają amatorskie drużyny składające się z zawodników w różnym wieku.

1.2. Celem WLSP jest popularyzacja, rozwijanie i propagowanie amatorskiej piłki nożnej na terenie gminy Wiązowna.

1.3. Kontakt z Organizatorami:

Lokalny Animator Sportu: adres e-mail: wilis@vp.pl, telefon komórkowy  887-503-035.

1.4. Wszystkie wiadomości, co do prowadzenia rozgrywek i sposobu  rozgrywania meczy ligowych, kapitanowie w pierwszej kolejności zbierają z Internetu, na zebraniach, a później, jeżeli mają szczegółowe pytania mogą zaczerpnąć wiadomości u prowadzących ligi.

 

2. WARUNKI UDZIAŁU

 

2.1. Drużyny zainteresowane uczestnictwem w rozgrywkach mają obowiązek pisemnego bądź elektronicznego zgłoszenia w terminie wyznaczonym przez Organizatora. Zgłoszenie powinno zawierać:

(a) nazwę drużyny,

(b) listę zawodników (imiona,  nazwiska, datę urodzenia, oraz numer na koszulce); drużyna musi zgłosić do rozgrywek minimum 10 i maksymalnie 16 zawodników,

(c) imię i nazwisko osoby (wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail) spośród zawodników, która w imieniu drużyny odpowiedzialna będzie za kontakt z Organizatorem
w sprawach organizacyjnych oraz w sprawach związanych z przestrzeganiem regulaminu,

(d) określenie koloru strojów; drużyna musi posiadać przynajmniej jeden komplet jednolitych kolorystycznie koszulek,

(e) odręczny podpis przedstawiciela drużyny pod deklaracją o odpowiedzialności za zawodników w czasie trwania rozgrywek.

2.2. System rozgrywek ustala Organizator w zależności od liczby zgłoszonych drużyn. Informację o ostatecznym kształcie rozgrywek Organizator poda na zebraniu organizacyjnym przed rozpoczęciem rozgrywek.

2.3. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie drużyny do rozgrywek bez podania przyczyny.

2.4. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach musi się bezwzględnie podporządkować postanowieniom Organizatora, pod rygorem dyskwalifikacji.

 

3. ZASADY PUNKTACJI

 

3.1.W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się ilość punktów w zależności od uzyskanego wyniku:

(a) 3 punkty za zwycięstwo

(b) 1 punkt za remis

(c) 0 punktów za porażkę

3.2. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują:

 (a) Przy dwóch zespołach:

 (aa) wynik bezpośredniego meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;

 (aaa) bilans bramek 

 (aaaa) większa ilość zdobytych bramek w całym sezonie

 (b)  Przy więcej niż dwóch zespołach

Przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się zasadami podanymi w punktach (aa), (aaa), (aaaa).

3.3. Mistrzem zostaje drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

 

4. TRANSFERY - KADRA

 

4.1. W czasie sezonu nie można zmieniać nazwy drużyny. Wyjątkiem jest pozyskanie sponsora wtedy nie będziemy robić przeszkód w zmianie nazwy drużyny na nazwę firmy, która zgodzi się sponsorować drużynę.

4.2. Zgłaszane są 16-osobowe drużyny. Każdy z zawodników może zagrać w danym meczu.

4.3. Zawodnicy mogą dowolnie zmieniać zespoły w przerwie między-sezonowej. W przypadku gdy pozyskany zawodnik grał wcześniej w innym zespole z WLS, kapitan zobowiązany jest podać jego nazwę prowadzącemu ligę.

4.4 Zawodnik, który w szczególnych sytuacjach (kontuzja, problemu rodzinne itp.) zmuszony był zrezygnować z gry w danej drużynie podczas rundy, może zostać zastąpiony nowym
z wyjątkiem:

(a) zawodnik ten nie może wcześniej rozpocząć rundy w innej drużynie zgłoszonej do

4.12. W lidze mogą występować zawodnicy zrzeszeni, czyli tacy którzy występują w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej z zastrzeżeniem, że zawodnik ten nie gra powyżej Ligi Okręgowej. 

4.13. W trakcie trwania rundy zespół, który ma maksymalną ilość piłkarzy
w kadrze (16) może przeprowadzić tylko 3 zmiany kadrowe. Limit zmian kadrowych włącza się w momencie gdy zespół osiągnie maksimum 16 piłkarzy w kadrze. W przerwie między rundowej liczba zmian kadrowych jest nieograniczona.  

 

5. KARY

 

5.1. Na zawodników mogą zostać nałożone następujące kary:

(a) kara czasowa techniczna o długości do 5 min. Jeżeli zawodnik danej drużyny został ukarany karą 5 min., a w trakcie odbywania kary jego drużyna straciła bramkę, wtedy reszta kary zostaje anulowana.

(b) Czerwona kartka oznacza opuszczenie przez ukaranego pola gry oraz osłabienie drużyny jednym zawodnikiem do końca trwania meczu.

(c) Zawodnik ukarany czerwoną kartką dodatkowo może zostać wykluczony z kolejnych gier (z dyskwalifikacją całkowitą włącznie). Decyzje podejmuje Organizator.

5.2. Kapitan / przedstawiciel drużyny której zawodnik otrzymał czerwoną kartkę w danym meczu, zobowiązany jest przesłać na adres e-mail wilis@vp.pl imię i nazwisko oraz podać powód ukarania piłkarza, maksymalnie 24h po zakończeniu spotkania. W razie nie dostosowania się do powyższego drużyna będzie karana odjęciem -1ptk.

5.3. Drużyna może zostać ukarana walkowerem, gdy:

(a) w momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się mniej niż czterech zawodników,

(b) w trakcie meczu sędzia ukarze trzeciego zawodnika tej drużyny czerwoną kartką,

(c) wystąpił w niej zawodnik nie zgłoszony do tej drużyny.

5.4. Mecz przegrany walkowerem jest weryfikowany jako 0:5.

5.5. Drużyna w całym sezonie może oddać dwa walkowery, trzeci dyskwalifikuje ją
i automatycznie usuwa z rozgrywek.

5.6. W przypadku kiedy na umówiony mecz jedna drużyna nie stawi się w komplecie lub w ilości umożliwiającej rozegranie spotkania (3 zawodników + bramkarz), drużyna zostaje ukarana walkowerem, który wliczany jest do ogólnej ilości walkowerów.

5.7. Drużyna, która podczas meczu zejdzie z boiska z powodu konfliktu będzie ukarana walkowerem, ponieważ każdy mecz rozpoczęty musi zakończyć się wynikiem (wygrana, przegrana, remis).

5.8. Każda drużyna po zakończeniu meczu zobowiązana jest pozostawić po sobie ład
i porządek. W przypadku gdy zespół nie dostosuje się do tego zapisu zostanie ukarany -2 punktami.

5.9. Kary specjalne:

(a) pchnięcie, a także uderzenie: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska), bez względu na siłę, zamiar i efekt uderzenia = dyskwalifikacja na co najmniej 4 mecze.

(b) wulgarne zachowanie, takie jak w szczególności zastraszanie słowne, obraźliwe zwroty, przekleństwa pod adresem: zawodnika, sędziego, kibica, trenera, na terenie boiska oraz najbliższego otoczenia (tj. na terenie widocznym z boiska) = dyskwalifikacja na co najmniej 4 mecze.

(c) ponowne przewinienie określone w punkcie (a) lub (b) = dyskwalifikacja co najmniej na rok

(d) drużynie, która dopuści się większej liczby w/w wykroczeń zostanie postawione ultimatum, iż kolejny taki incydent kończy się natychmiastowym wydaleniem drużyny z rozgrywek ligowych.

(e) przewinienia zawarte w punktach (a) oraz (b) nie muszą być zauważone i opisane
w protokole przez sędziego; wystarczającym dowodem są anonimowe zeznania co najmniej dwóch świadków wydarzenia (spoza zainteresowanych drużyn), nagranie video lub zeznania jednego obserwatora z ramienia Organizatora.

(f) Organizator na podstawie wymienionych w punkcie (e) dowodów ma prawo nałożyć karę na zawodnika, w rozmiarze nie niższym niż określony w punktach (a) oraz (b).

(g) zasady zawarte w niniejszym punkcie 4 stosuje się odpowiednio do kibica zapisanego jako zawodnik w drużynie WLS znajdującemu się na meczu innych drużyn Ligi.

h) Każdy kapitan drużyny uczestniczącej w rozgrywkach WLS jest odpowiedzialny za zachowanie kibiców swojej drużyny. Jeżeli kibice tej drużyny będą zachowywać się w sposób nie odpowiedni, tj. wulgarne,  obraźliwe słowa skierowane w kierunku sędziego, celowe przeszkadzanie w grze itp., organizatorzy mają prawo nałożyć karę na ten zespół.  Do nich również należy określenie ostatecznego wymiaru kary.

5.10. Kary indywidualne są stosowane wówczas gdy:

 (a) zawodnik otrzymał czerwoną kartkę (min. 1 mecz dyskwalifikacji),

 (b) wystąpił zawodnik, który miał odczekać karę meczową (dyskwalifikacja na 2 mecze + zejście z boiska bez możliwości zmiany),

(c) kara musi być wykonana w najbliższym meczu po jej ogłoszeniu, niezależnie czy jest to mecz z kolejki przełożonej,

5.11. W przypadku gry piłkarza w niedozwolonym obuwiu, drużyna do której należy zostanie ukarana walkowerem, który wliczany jest do ogólnej ilości walkowerów.

5.12. W przypadku sytuacji nie wymienionej w tym rozdziale, o karze decyduje Organizator.

 

6. PRAWA I OBOWIĄZKI DRUŻYN oraz KWESTIE FORMALNE

 

6.1. W lidze dozwolona jest gra tylko w obuwiu na płaskiej podeszwie. Obowiązuje zakaz gry w butach z metalowymi wkrętami oraz lanymi korkami. W przypadku gry w niedozwolonym obuwiu, sędzia ma prawo kazać zawodnikowi opuścić boisko i musi nakazać zmianę obuwia.

6.2. Drużyny są zobowiązane do posiadania identycznych koszulek piłkarskich, natomiast bramkarz musi posiadać sprzęt bramkarski odróżniający go od reszty zespołu. W sytuacji gdy obie drużyny posiadają ten sam kolor koszulek, gospodarz zobowiązany jest do zmiany ich na inne, odmienne kolorystycznie lub założenia znaczników.

6.3. Po zakończeniu meczu (najpóźniej 24h po) kapitan lub osoba upoważniona, ma obowiązek wysłać pocztą elektroniczną na adres wilis@vp.pl wynik spotkania oraz może podać nazwiska strzelców do Organizatora. Poprawki zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

6.4. Każda drużyna jest wyłącznie odpowiedzialna za dokonanie czynności niezbędnych w celu zgłoszenia zawodników do gry.

6.5.  Na boisku do sędziego ma prawo zwracać się słownie tylko i wyłącznie kapitan.
W żadnym wypadku nie wolno w stosunku do sędziego, przedstawicielowi drużyny oraz reszcie zawodników (także poza boiskiem) obrażać, zastraszać, symulować, uderzyć bądź tym podobne. Pod określeniem „obrażać” uważa się każde użycie słów powszechnie uważanych za wulgarne w stosunku do arbitra. Takie zachowanie w stosunku do każdego zawodnika będzie karane czerwoną kartką, nie wykluczającą późniejszej dyskwalifikacji. Reszta zawodników, prócz kapitana, nie ma prawa do dyskusji z sędzią, a inne zachowanie może być karane czerwoną kartką. To samo tyczy się zawodników rezerwowych.

6.6. Obowiązuje całkowity zakaz gry pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Zabronione jest spożywanie jakiegokolwiek alkoholu przez zawodników będących w stroju sportowym (tj. korki, getry, spodenki czy koszulka piłkarska).

6.7. Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu przy strefie zmian w okolicy linii środkowej za linią boczną.

6.8. W przypadku rezygnacji drużyny z rozgrywek, mecze z jej udziałem będą zweryfikowane jako walkower dla przeciwników – dotyczy zarówno meczy rozegranych jak i nierozegranych.

6.9. W sezonie można przełożyć maksymalnie 3 mecze, pod warunkiem wyrażenia zgody przez drużynę przeciwną i Organizatora i ustalenie nowego wspólnego terminu.

W przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych Organizator ma prawo odwołać lub przełożyć rozgrywki przewidziane w danym terminie.

6.10Każdy zawodnik drużyny uczestniczącej w lidze musi posiadać przyporządkowany numer na stroju piłkarskim w którym występuje, również bramkarz. Raz przyporządkowany numer do danego gracza nie może zostać zmieniony. Zabronione jest występowanie w koszulce z innym numerem niż ten, który został zgłoszony do organizatora. W przypadku niedostosowania się do tego zapisu grozi kara -3 punktów oraz wykluczenie gracza, który złamał regulamin na minimum 2 spotkania.

6.11. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach musi posiadać aktualne badanie lekarskie potwierdzające zdolność do uprawiania gry w piłkę nożną. Obowiązek posiadania ważnych badań lekarskich dopuszczających do uprawiania sportu spoczywa na zawodniku. (USTAWA o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 Rozdział 7 Art.37.) 

6.12. Obowiązkiem kapitana zespołu zgłoszonego do rozgrywek  jest sprawdzanie aktualnych badań lekarskich każdego z zawodników swojej drużyny.

6.13. Zapisy z punktów 6.11 i 6.12 nie należą do obowiązków Organizatora.

 

7. OBOWIĄZKI SĘDZIÓW

 

7.1. Mecz prowadzi sędzia desygnowany przez Organizatora. Do jego obowiązków należy
w szczególności:

(a) zapisywanie wyników meczów oraz nazwisk zawodników upomnianych czerwoną kartką;

(b) karanie zawodników, którzy mimo zakazów zwracają się w nieodpowiedni sposób do sędziego (tj. komentują decyzję lub przeklinają) czerwoną kartką.

7.2. Obowiązują przepisy do gry w piłkę nożną wraz z najnowszymi zmianami.

7.3. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

7.4. Mur podczas rzutu wolnego musi znajdować się w odległości 5 kroków (tj. ok. 4,5 m.).

7.5. Do obowiązków sędziego należy też dbanie o bezpieczeństwo zawodników oraz kibiców na i wokół boiska.

7.6 Sędzia musi posiadać strój odróżniający się kolorem od koszulek zawodników obu drużyn.

7.7. Uprawnienia sędziego do karania rozciągają się również na przewinienia popełnione
w czasie gdy gra jest chwilowo przerwana lub gdy piłka jest poza grą.

7.8 Sędzia ma obowiązek poinformować o końcu czasu regulaminowego i o przewidzianej ilości doliczonego czasu oraz ma prawo zatrzymać czas tylko w przypadkach zagubienia piłki lub sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie meczu.

 

8. KWESTIE SZCZEGÓŁOWE

 

8.1. Na boisku drużyna może liczyć maksymalnie 7 osób (bramkarz + 6 zawodników z pola)

8.2. Czas gry 2 x 30 min.; przerwa trwa max 5 min.

8.3. Godziny oraz dni rozgrywania meczy – Sobota i Niedziela: 11:00, 12:15, 13:30, 15:00

8.4. Zespoły grające w rozgrywkach rozgrywają swoje mecze na „Orliku” w Zakręcie ulica Szkolna 11.

8.5. W grze obowiązują przepisy FIFA z poprawkami zamieszczonymi w niniejszym regulaminie, a w szczególności:

  • nie obowiązuje przepis o spalonym
  • rzuty z autu wykonywane są nogą do wysokości max 0,5m.
  • obowiązuje kategoryczny zakaz używania wślizgów
  • bramki zdobyte z rzutu z autu nie są uznawane
  • rzut karny wykonywany jest z linii końcowej pola karnego

8.6. Liczba zmian jest nieograniczona; zmiana musi się dokonać w wyznaczonej strefie poza boiskiem.

8.7. Obowiązuje 10 minutowa strefa oczekiwania na drużynę, która ma kłopoty ze stawieniem się na czas na boisko. Po upływie tego czasu przyznawany jest walkower dla drużyny, która się stawiła w składzie (minimum 3 + bramkarz). Jeżeli mecz się rozpocznie po regulaminowym oczekiwaniu (10 minut) pierwsza połowa jest skrócona o czas oczekiwania. Obie drużyny powyższy fakt powinny i muszą wziąć pod uwagę.

8.8. Drużyny są zobowiązane do utrzymania porządku na boisku. Po meczu powinni  uprzątnąć  wszystkie śmieci pozostawione po sobie.

8.9. Zabrania się przebywania kibicom na terenie boiska piłkarskiego Orlik 2012 w Zakręcie w trakcie trwania meczu ligowego. Teren boiska piłkarskiego określa wyznaczone pole do gry w piłkę nożną oraz obszar po za nim tj. aż do siatek odgradzających poszczególne strefy "Orlika". Sędzia ma prawo przerwać lub nie rozpocząć danego spotkania w przypadku gdy kibice bądź inne osoby nie związane z ligą będą znajdować się na terenie boiska piłkarskiego.

8. 10. Nagrody:

 (a) trzy pierwsze miejsca drużyn w rozgrywkach, król strzelców oraz najlepszy bramkarz ligi, zostaną nagrodzeni pamiątkowymi pucharami i medalami.

 (b) nagrody zapewnia Organizator.

 (c) w razie możliwości Organizator zapewni także dodatkowe nagrody (koszulki, upominki itp.)

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Sporne sytuacje rozstrzygane będą na podstawie niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy FIFA o grze w piłkę nożną, przepisy PZPN, Kodeksu Cywilnego oraz bezstronne decyzje władz Organizatora.

9.2.  Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.

9.3. Organizator ma prawo wnosić do niniejszego regulaminu zmiany bez uprzedniego powiadomienia.

9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje itp. oraz ich następstwa powstałe w wyniku gry w Wiązowskiej Lidze Szóstek Piłkarskich. Zawodnicy występujący
w WLS ubezpieczają się we własnym zakresie i grają w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

9.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rozgrywek. Za wszelkie szkody wyrządzone przez osoby związane z daną drużyną, takie jak
w szczególności zawodnicy, trenerzy, kibice odpowiadają zawodnicy zgłoszeni do gry w danej drużynie.

9.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie i wokół boiska.